EDH-D – KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER

Egevent EDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur

EDH-Y – YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ

Egevent EDH-Y model yuvarlak kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

EVRS – CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ

Egevent EVRS model cav mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

EDK – DEBİ ÖLÇÜM ÜNİTELERİ

Egevent EDK model debi ölçüm üniteleri hava kanallarındaki hava debilerini ve hızlarını hassasiyetle ölçülebilen ekipmanlardır. Ölçümleri cihaz içine yerleştirilmiş iki adet pilot tüpü vasıtasıyla yaparlar. 2 m/s üzerindeki hava hızlarını ±%5 hassasiyetle ölçerler.

EEH – KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Egevent EEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak imal edilmektedir. Üfleme fanın atış ağzına monte edilecek şekilde tasarlanmışlardır tek veya üç kademeli olarak üretilmektedirler.

EDH-D – KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER

Egevent EDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur

EDH-Y – YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ

Egevent EDH-Y model yuvarlak kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

EVRS – CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ

Egevent EVRS model cav mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

EDK – DEBİ ÖLÇÜM ÜNİTELERİ

Egevent EDK model debi ölçüm üniteleri hava kanallarındaki hava debilerini ve hızlarını hassasiyetle ölçülebilen ekipmanlardır. Ölçümleri cihaz içine yerleştirilmiş iki adet pilot tüpü vasıtasıyla yaparlar. 2 m/s üzerindeki hava hızlarını ±%5 hassasiyetle ölçerler.

EEH – KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Egevent EEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak imal edilmektedir. Üfleme fanın atış ağzına monte edilecek şekilde tasarlanmışlardır tek veya üç kademeli olarak üretilmektedirler.

Bahçelievler Mah. 427 Sok. No.7/A Yazıbaşı, Torbalı, İZMİR
(0232) 257 57 03
Bahçelievler Mah. 427 Sok. No.7/A Yazıbaşı, Torbalı, İZMİR